4895993128681472 bonheurbonjour。圓咕look生活百貨 Jaseongmiin 黑頭磁石面膜 #毛孔吸塵機 #滋潤乾燥肌膚 #瞬間吸走肌膚污垢 #無痛清除黑頭粉刺 ⭕一吸就得⭕不傷肌膚⭕磁石面膜 👉香港既空氣污染真係好嚴重。😰呢啲微細既塵埃同污染物痴住哂係皮膚上面,就咁洗面係無辨法完全洗乾淨架😭😭,如果無定期清一清皮膚裡面既污糟野💣,皮膚會愈黎愈暗啞無光澤。 🔥Jaseongmiin 既黑頭磁石面膜,隔空 Product #: bonheurbonjour-Jaseongmiin 黑頭磁石面膜 2022-11-28 Regular price: $HKD$60.0 Available from: bonheurbonjour。圓咕look生活百貨In stock